Vad händer på odlingsområdet?

Våren är här - nu väcker vi jordgubbsplantorna!

Torsdagen den 18 mars år 2020 var det dags för plantorna att vakna ur vinter vilan. Genom att borsta rent plantorna från förra årets blast, värmer solen lättare större partier av plasten vilket gör det varmare och skönare för plantan. Dessutom minskar risken för ohyra och sjudommar som ibland övervintrar i gammal blast.

Halm mellan jordgubbsraderna

Måndagen den 29:e juni 2020 halmade vi mellan jordgubbsraderna. Dels för att göra det trevligt för kommande självplockare men också för jordgubbarnas skull. Halmen bidrar till mindre ogräs mellan raderna och bibehäller fukten i marken, och det gynnar tillväxten på jordubbarna.

Vår första rabarber skörd för år 2020

Tisdagen den 2:a juli skördade vi vår första rabarber för år 2020. Den sålde vi till närliggande matvarubutiker i området.

Nu är planteringen igång!

Måndagen den 18 maj 2020 började vi plantera 1 hektar jordgubbar. Planteringen gjordes förhand och tog 5 dagar. Fredagen den 22 maj var planteringen klar.

Nu sätter vi plastlist där jordgubbarna ska planteras!

Potatis sättning på G!

I början av maj år 2020 satte vi vår goda Amandin.

Förberedder vår stora jordgubbsodling!

Lördagen den 9 maj 2020 började vi förberedda vår åkermark till våra efterlängtade jordgubbsplantor. Vi harvade åkern och skapade mjuka odlingsbäddar.

Vi har haft skördefest!

Söndagen den 16 september hade vi en härlig skördefest. Det bjöds på självplock och fika i det fina väderet. Ett bättre avslut på vår första odlingssäong är svårt att få. Nu ser vi framemot nästa år och dess odling!

Det växer så att det knakar!

Vi är nu i fullgång med odlingen. Privat personer, företag och vi själva odlar på området. Alltifrån från potatis, squasch, tomat och bärbuskar växer i landen. Odlingarna ser väldigt fina ut. Mycket har vi att tacka våra vattenstationer som är dragna från Mälaren.

Projekt:Odla

Datum för utförande: 1 Maj 


				

 

Följ våra odlingar i bilder!

 

Till hösten planerar vi att utöka odlingsområdet med 50 stycken odlingslotter. Då är marken som bäst att bearbeta till odlingssäsongen 2019. Uppdateringar kommer succesivt…

 

 

Från betesmark till odlingsområde, följ vår resa i bilder!

 

I april 2018 skapade vi vårt odlingsområde med 22 stycken odlingslotter. Vi bearbetade marken med fräs och kultivator och fram trädde 22 stycken lotter med fin odlingsmark. Med kreativitet, envishet, och i väder och vind, ordnade vi en ordentlig parkering, en vacker grillplats, ett välfungerande vattensystem och en snygg verktygsbod. Nu är odlingsområdet klart för kommande odlingsäsong!

Projekt: Skapa odlingsområde             Datum för utförande: 1 April 


				

Projekt: test odlingslott Datum för utförande: Augusti 2017

I augusti 2017 påbörjade vi vår resa

Först valde vi med omsorg odlingsområde på Torslunda gård. Vi letade efter den mest optimala jorden för trädgårdsodling. Odlingsområdet vi fann har tidigare använts till frilandsodling och på den tiden gav den rikliga skördar. I dagsläget har området brukats som betesmark till gårdens får och har därför varit i träda. När vi testgrävde i marken upptäckte vi, inte så förvånade, en mullrik och näringsrik jord..

Vår första odlingslott..

Skapades kort därefter. Vi mätte ut bredden samt längden på lotten och markerade ut dess kanter. Med hjälp av en hjullastare skrapade vi bort lagret av gräs så att jorden blottades. Därefter använde vi oss av vår gamla men pålitliga röda traktor med en fräs bakom sig. Fräsen drogs genom marken två gånger och framträdde en lucker och fin matjord redo för odling.

Vatten till odlingslotterna

Odlingsområdet har som tidigare nämnts använts till frilandsodling. Vatten är därför draget till själva odlingsområdet. Det enda vi behöver göra är att dra ytterligare rör från huvudstation så att vatten finns tillgängligt till vardera lott. Detta planerar vi att göra när odlingslotterna är klara, det vill säga i slutet av April.

Mer information om projektets framfart upptateras kontinuerligt!

Om du vill snabba uppdateringar följ oss på facebook, instagram och besök oss på linkedin.